Business Excellence som affärspartner

Med oss investerar ni i teoretisk och praktisk kunskap som direkt kan omsättas i vardagen. Vi introducerar, skapar förståelse för och utvecklar leanarbete på olika nivåer i organisationen genom att arbeta med processer, verktyg och människor samt även de principer som ligger till grund för Toyotas framgångar.

Vårt förbättringsarbete sker tillsammans med de anställda för att skapa en stabil grund för fortsatta kontinuerliga förbättringar.

 

» Utbildning

öppna/interna seminarier

företagsanpassade

seminarium light - diskussionsseminarium

interna intresseväckare

 

Hos oss hittar du ett brett utbud av seminarier som alltid är uppdaterade och pedagogiskt uppbyggda. Under ett seminarium varvar vi teori, spel och anpassade workshops med intressanta och givande diskussioner. Vi tar gärna fram direkt företagsanpassade seminarier utifrån era speciella behov som kan gälla ett större eller mindre område i er verksamhet.

Varför inte känna på ett område som ni tycker verkar intressant. Med en intern intresseväckare under en halv dag går vi igenom ett utvalt område på er arbetsplats med berörda anställda och diskuterar oss fram till hur ett genomförande skulle se ut hos er eller hur ni på annat sätt kan gå vidare inom området.

 

» Uppföljande workshop

som är kopplad till seminarierna för ett snabbare genomförande. Uppföljning kan ske efter t.ex. en, två eller tre månader från genomfört seminarium för att reda ut frågetecken, diskutera oklarheter och ev. problem samt se på möjligheter, genomföra kompletteringar och fördjupningar ...

 

» Leanauditering

av företagets nuläge inom ett eller flera områden i förhållande till möjlig potential ger er en klassificering och åtgärdsförslag för att uppnå klass A.

 

» Konsultation

Du är alltid välkommen för stöd, råd eller hjälp när det gäller utveckling av processer och arbetssätt i företaget. Stora som små frågor är lika välkomna. 

BUSINESS EXCELLENCE LEAN-AUDITERING

 inklusive de mjuka värdena

kan ge er oanad förbättringspotential

»Läs mer

 

 


HG Bark Utbildning och Konsultation AB, Gyllenhjelmsgatan 4, SE-645 30 STRÄNGNÄS Tel +46 152 19550

 
                                                                                        Senast uppdaterad  2016-09-13